Tiszaigar miséző hely

Tiszaörs, majd Tiszafüred fíliája. A templomot 1785-ben Trásy János közbirtokos építtette fel Nepomuki Szent János tiszteletére. Mennyezeti freskóját Benke László egyházmegyei festőművész készítette 1962-ben. 2007-ben felújították. Harangozó 50 évig Tassi Györgyné Rózsika néni volt, 2016-ban ment nyugdíjba.

Tiszaigari templombelső

Tasi Györgyné Rózsika néni


Szentmisék minden vasárnapján 11,00. Harangozó Tóth Andrásné Mártika. Tel. 36-59-354684

Vissza a főlapra »