A hitoktatók névsora

Kép a hitoktatókhoz

Részletesen a névsor »


Egyházközségünk képviselőtestülete

Részletesen a névsor »


Szerzetesközösségek
Tiszafüreden a XX. században két női szerzetesrend képviselői éltek rövidebb-hosszabb ideig.

Isteni Megváltóról Nevezett Szerzetesnővérek
1933-ban az akkori plébános, Véber János hívta ide az újonnan épített katolikus elemi iskolához Az Isteni Megváltóról nevezett nővéreket. Az 1934-35-ös tanévben kezdett tanítani az Isteni Megváltó leányai népiskolájában 4 szerzetes és néhány civil tanító és tanítónő 6 tanteremben.

Isteni Megváltóról nevezett

Az apácák az itt töltött 16 év alatt a következők voltak: Vámos M. Amandina nővér, Szabó M. Honória nővér, Főző M. Gizella nővér, Radics M. Stellanaris nővér, Keserű M. Elza nővér és Spisák M. Bernardina nővér. A rend feloszlatásakor, 1950-ben ki családjához, ki plébániára került. A legfiatalabb apáca, Vámos M. Amandina (Katalin nővér) vendégünk volt a plébániaszentelésen 2001 nyarán.

Megváltós Nővérek

Vámosi Katalin

Az újjáalakult rend (Megváltós Nővérek) néhány tagja 2014-ben meglátogatta a volt zárdaiskolát, az egykor itt tanító Vámos Katalin nővérrel.

Szociális Testvérek Társasága SSS
A Szociális Testvérek Társaságának négy tagja élt Tiszafüreden a szerzetesrendek feloszlatása után. Bakó Ilona (1897-1975) és Kvassay Anna (1920-1977) testvéri közösségben éltek.A 70-es években haltak meg, ebben az időben még nem apácákként, hanem „csak” vallásukat buzgón gyakorló hívőkként tartotta számon őket a közvélemény. Közülük Bakó Ilona volt füredi illetőségű, későbbi rendtestvérét, a korán elárvult Molnár Erzsébetet ő nevelte fel, taníttatta ki szülésznőnek, irányította a katolikus egyházba, majd a Szociális Testvérek Társaságába. Kvassay Anna a Felvidékről származott.

Bakó Ilona

1947. pünkösdjén érkezett Budapestre Tiszafüredről Molnár Erzsébet (Tiszafüreden született 1923. augusztus 17-én), hogy megkezdje 3 éves noviciátusát a Szociális Testvérek jelöltképzőjében.

Molnár Erzsébet

A szerzetesrendek feloszlatásakor, 1950-ben rendtestvérével, Borka Máriával együtt hazaköltözött. (Borka Mária a Felvidékről származott, Megyercsen született 1926. október 13-án).

Borka Mária

Először Tiszaigaron telepedtek le, ahol saját magukat fenntartva dolgoztak, szolgáltak, kántorizáltak. Majd, mivel Tiszafüreden kaptak állást, beköltöztek városunkba. Nagy nehézségek árán építették fel otthonukat, miközben templomi szolgálatukat és a templom körüli teendőiket is ellátták. Az egészségügyben dolgozva – Molnár Erzsébet szülésznőként, Borka Mária gyermekgondozóként – sem feledkeztek meg hivatásukról, a munkájukat is szigorú keresztény elvek szerint végezték, ezzel is Istent szolgálták. 1989-től igeliturgia végzésére és áldoztatásra kaptak engedélyt. Erzsébet testvér 1997-ben tért meg Teremtőjéhez, Mária testvértől pedig 2005-ben búcsúztunk el. 2006. augusztus 20-án bemutatkozott új „nővérünk”, Keszler Erzsébet szociális testvér, aki Tiszafüredre költözve hitoktatóként és áldoztatóként segítette az egyházközség munkáját. Munkájának kiteljesedését betegsége akadályozta. 2012-ben a nagyiváni Szent József otthonban halt meg.

Keszler Erzsébet

2013 októberében megkezdte hitoktatói szolgálatát Takács Anita szociális testvér. Anita testvér a hitoktatáson kívül a gyermekek énekes fellépéseinek szervezője és vezetője. Rendtestvérével, Söjtöry Ágotával a rend Malom utcai házában laknak. Anita testvér 2020.-ban Budapestre költözött.

Ágota nővér

Ágota 2014. februártól állt szolgálatba, a közösség imaéletét segíti, csoportos imaalkalmak szervezésével, beteglátogatással – áldoztatással a Platán Nyugdíjas Otthonban, de magánházaknál is. Mindketten végeznek igeliturgiát, Ágota testvér rendszeresen Tiszaigaron a hónap második és negyedik vasárnapján.

Anita testvér

Márton Etelka 2022.-ban érkezett városunkba.

Rózsafüzér Társulat
Több évtizede imádkozik ez a közösség városunkban. Jelenleg mintegy 35 fő a tagságuk. 2003-at kiemelt évként tartották számon, amikor II. János Pál ezt az évet a Rózsafüzér Évének nyilvánította.
Kiss Árpádné bokoranya vezetésével első vasárnaponként tartják szentségimádási óra keretében a titokcserét a templomban. Szentmisék előtt elimádkozzák a rózsafüzért. Rendszeresen látogatják a beteg, már nehezen mozgó rózsafüzéres társaikat. 2017-től a rózsafüzéres anya szerepét – Kiss Árpádné betegsége miatt – Fekete Andrásné látja el. A tagok többször imádkozták már a rózsafüzért a Szent István Rádióban.

Rózsafüzér Társulat

Gyermek rózsafüzér társulat alakult a Szent Imre Iskolában. Péntekenként imádkozzák a rózsafüzért az iskolai kápolnában. Létszámuk változó, 40 körüli. Vezetőjük Árvai Erika hitoktató.

Rózsafüzér

Karitász csoport
1992 márciusában Papp József atya kezdeményezésére, a Máltai Szeretetszolgálattól kapott ruhák szétosztásával kezdődött meg a karitász munkája Füreden, öt taggal megalakult a csoport. Egy évvel később a Katolikus Kör helyiségében folytatódott a használt ruhák árusítása a tagok áldozatkész munkájával.
1995-től évenként karácsonyi csomagokat állítanak össze a rászorulóknak, 1996-tól évenként egy alkalommal a tiszaörsi egyházközség Szent Imre üdülőjében jöttek össze megbeszélésre, találkozóra a nagyiváni és az egyeki szervezet tagjaival 2010-ig.
Minden évben 2-3 tag vesz részt a Főegyházmegyei Karitász által Egerben tartott lelkigyakorlaton és a Főegyházmegyei Karitász értekezletein. Rendszeresen látogatják az öregeket, betegeket és a Platán Nyugdíjas Otthon lakóit. A tagok száma 25.
2001-ben a helyi csoport javaslatára az országos és a főegyházmegyei szervezet is hozzájárult Tiszaörvényen egy belvízkáros ház újjáépítéshez. 2005 őszén gyűjtést szerveztek az erdélyi árvízkárosultak javára.
2015-től a TESCO áruházban élelmiszergyűjtést szerveznek a szegénynek javára, amit karácsony előtt szétosztanak.

Karitasz csoport

Énekkari mozgalom
A szentmisékhez kapcsolódó csoportos énekes szolgálat 1996 őszére nyúlik vissza. A ministránsok zsoltárválaszok megtanulásával rendszeresen készültek a vasárnapi szentmisékre. Az 1998. őszén megalakult Gregorian Schola már az év adventjében, majd a szombat esti miséken rendszeresen énekelt. 2000. tavaszán az énekcsoport újra kezdte próbáit, megtartva a gregorián tanulását, majd egyházi ünnepeken, pünkösdi hangversenyen, ökumenikus istentiszteleten, szoboravatón, kiállítás megnyitón énekelve szolgáltak, egyre növekvő létszámban. 2002-ben az énekelni szeretők Deák Rózát, az akkori Zrínyi Ilona Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ének-magyar szakos tanárnőjét, az iskola színvonalas kórusának karnagyát kérték fel az énekcsoport vezetésére.

Énekkar


Az énekkari próbáknak plébániánk adott helyet. Az így alakult Harmónia Kamarakórus 15 év működés után napjainkban szünetel.

Tiszaörsi kórus

Tiszaörsi kórus a kántorral

Egyházi szolgálatokon is részt vesz a Tiszaörsi Asszonykórus, vezetője Katona Zoltán kántor.

Ministránsok
Tiszafüreden mintegy 6-12 fő gyermekre, fiatalra számíthatunk az oltár körüli szolgálatban. Közülük ketten – több évi ministrálás és rendszeres egyházközségi ifjúsági tevékenység után – részt vehettek a Nemzetközi Ministráns Szövetség 2006-os Római Zarándoklatán. Egyházközségeink templomaiban is biztosított a ministráns gyermekek szolgálata.

Ministránsok

KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) Tiszafüredi Csoportja
1993. január 10-én Ágfay Antal plébános, csatlakozva a másfél évvel előbb indult országos ökumenikus mozgalomhoz, megalakította a KÉSZ helyi csoportját. Az alakuló ülésre mindkét felekezetből a templomba járó értelmiségiek kaptak meghívást. A két felekezet papjai aktív támogatói, mondhatjuk lelki vezetői a csoportnak.
„Az Egyesület célja az evangélizáció, mely kettős tevékenységi kört jelöl ki számunkra. Egyrészt a saját tagságunk felé irányul, hogy valóban értelmiségi szinten ismerjék hitüket, és azt öntudattal képviseljék. A másik irány pedig az Evangélium, azaz Jézus Krisztus képviselete a közélet minden területén. Kulturális rendezvényeink, közéleti szerepvállalásunk, erkölcsi kérdésekben való megnyilatkozásaink, politikai fórumaink ennek jegyében fogantak. Szívügyünk még a magyarság létének és önbecsülésének támogatása.”(WWW.keesz.hu)
A csoport vezetője először dr. Beranek Lászlóné volt, 1999-től Sólyomvári György, 2019-től Dr Kristonné Kiss Klára. Tagjaink részt vesznek a KÉSZ országos kongresszusain, és az országos vezetőség által szervezett zarándoklatokon. Fotók: Szentkúton, a KÉSZ XI. kongresszusán

KÉSZ Szentkúton

KÉSZ kongresszus

Állandó programjaink: A jubiláló házasok köszöntése, az úrnapi virágszőnyeg készítése, a búcsúi rendezvénysorozat, a kisboldogasszony napi zarándoklat. Ezenkívül előadások, kiállítások, közönségtalálkozók színesítik életünket. Fotók: Találkozó Pajor András atyával, Égi édesanyám – gyermekrajz kiállítás…

KÉSZ

KÉSZ

Szeretettel várjuk csoportunkban azokat a Tiszafüreden és környékén élő keresztényeket, akiknek fontos hitük megélése és továbbadása, az Evangélium eszméinek terjesztése a közéletben.