Plébánosok Tiszafüreden

Tovább a plébánosok listájára »A tiszafüredi plébánia története

A 18-19. században minden egyházközség papja kézzel írta a ház (egyház) történetét, a Historia Domust. A 19. század 30-as éveitől lett a történetírás nyelve magyar az addigi latin helyett. Sokszor szinte élvezhetetlen az egykori, számunkra ma már idegen egyházi nyelvezet és a sok latin beszúrás miatt. Mégis elvitathatatlan történeti értéke, hiszen a mai ember számára lényegtelen apróságok mellett fontos kordokumentumokat is megőriz.

A régi háztörténetet több akkor Tiszafüreden szolgáló lelkipásztor írta, közülük meg kell jegyeznünk révkomáromi Ácz György nevét, aki itt előbb káplán, majd plébános volt, Nagyivánon fejezte be lelkészi pályáját, és végakarata szerint a tiszaörvényi temetőben nyugszik. Többször megemlékezik kedves örvényi híveiről a történetben is. Melegszívű embert és kiváló helytörténészt rejtenek sorai, aki papi hívatását is magas szinten gyakorolta

A füredi katolikus egyház háztörténete sajnos csak 1852-ig van meg. Hogy ez a mai ember számára olvasható, Takáts Béla volt tiszafüredi könyvtárosnak köszönhető.

Ahogyan Mitru Miklós esperes mondta, az oroszok itt mindent feldúltak, még a História Domust is megsemmisítették. Nagy kár érte! Olyan hírességek írásait kell mellőznünk, mint Pájer Antal papköltő, Tariczky Endre, korának ismert régésze.

Historia Domus

A részletes leírásért kérem kattitson IDE!»