Tiszaörs oldallagosan ellátott plébánia

1292-ben a falut Örsi Imre a püspökségre hagyományozta. A török adólajstrom 1571-ben templomát említi. A mai templom 1783-ban épült, műemlék jellegű, titulusa Szűz Mária látogatása. Főoltárképét (Szűz Mária látogatása Erzsébetnél) Zirckler János egri festő 1786-ban festette, a tabernákulumot és a szószéket Steinhauser Antal egri szobrász 1785-ben készítette. A freskók Benke László alkotásai 1940-ben. A templom különlegessége a Szentsír kápolna.

Tiszaörsi szentsír képolna

Tiszaörsi templombelső


A község érdekessége a Kápolnás temető, egy kunhalmon áll. A temetődomb tetején található a Kanizsay Károly apátplébános által 1879-ben saját vagyonából építtetett kápolna, ami a plébános temetkezési helyéül is szolgált. A kápolna felszereléséből csak a kovácsoltvas csigalépcső maradt meg, a többi a háborús idők és azt követő korok vandalizmusának esett áldozatul. A kápolnát és a hozzá vezető kálváriát napjainkban felújították. A község pap szülötte Dombi Ferenc recski plébános. Sz. 1974, pappá szentelték 2007-ben.
A szentmise minden vasárnap 8 órakor kezdődik. Harangozó, gondnok Veress Attiláné Zita. Tel. 36-70-6302822

Vissza a főlapra »