Tiszaörvény oldallagosan ellátott plébánia

Az egri püspökség ősi birtokai közé tartozott. Szent István adományozta a püspökségnek. Árpád-kori templomát tárták fel az ásatások. A törökök által elpusztított falu az 1770-es években települt újjá. 1846/47-ben az összedőlt iskola helyén a hívek munkájával „oskola, kántorlak és együtt kápolnácska” jött létre, s mivel ez életveszélyessé vált a XX. század elejére, 1914-re felépült a mai templom Szent Anna tiszteletére. Oltárképe Rubens másolat: Szent Anna virágokkal díszíti Szűz Máriát.

Tiszaörvény körmenet

Tiszaörvény oltárkép

(Eredetije a bécsi Lichtenstein Múzeumban található.). A templomot többször renoválták a háborús károk után. Teljes külső és belső megújulása után 2009-ben Ternyák Csaba érsek úr szentelte fel. A község 1968 óta Tiszafüred településrésze. A község szülötte Pászti Ottó állandó diakónus, 1956-ban született, 2005-ben szentelték diakónussá, Bogácson teljesít szolgálatot.
A szentmisék csütörtöki napon 16,00, vasárnap 11.30 órakor kezdődnek. Harangozó Varga Lászlóné Margitka. Tel. 36-59-353363.

Vissza a főlapra »